Algemene voorwaarden ’t Ambrozijn

 

Geldig vanaf 1 juli 2020

 

Christel De Schepper, hierna ‘t Ambrozijn

Stokhovestraat 32, 8020 Waardamme

Tel: 0479/75.74.66

E-mail: info@tambrozijn.be

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden wil ’t Ambrozijn de essentiële informatie meedelen over de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een aankoop. Ze gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ’t Ambrozijn. Bij het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een abonnement, aanvaard je als klant deze algemene voorwaarden.

Voor het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een abonnement met ’t Ambrozijn, heb je een account nodig op de website van ‘t Ambrozijn.

Het online bevestigen van de algemene voorwaarden geldt als elektronische ondertekening ervan en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

 

Artikel 2. Samenstelling pakketten

Een pakket wordt door ’t Ambrozijn samengesteld met biologische groenten en/of fruit. De producten zijn seizoensgebonden en komen in eerste instantie van eigen teelt of van collega-boeren. Bij onvoldoende aanbod op de lokale markt, koopt ’t Ambrozijn producten bij de groothandel. Alle producten zijn van biologisch gecontroleerde oorsprong, en sporadisch van een producent ‘in omschakeling naar bio’.

Kiezen voor een pakket impliceert kiezen voor het basisidee waar je groentepakket voor staat: consumenten in verbinding brengen met de boer die hun voedsel teelt, en een wederzijds engagement tot stand brengen. Onze boerderij is immers volledig gericht op de rechtstreekse verkoop.

Deze focus biedt ons enerzijds de kans om jullie verse en diverse karaktervolle groenten te bieden. Anderzijds maakt het ons ook heel afhankelijk van het engagement van de klant om onze groenten af te nemen. We willen dus overschotten en onverkochte groenten vermijden, voor onszelf een stabiel inkomen creëren, en onze bestelwagen niet halfvol de weg op sturen. 

 

Artikel 3. Persoonlijk account

Voor het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst met ’t Ambrozijn, maak je als klant een account aan op de website.

Alle persoonsgegevens die je op je persoonlijk account meedeelt, dienen actueel en juist te zijn.

Na het aanmaken van je persoonlijk account, wordt je als klant verzocht de algemene voorwaarden te aanvaarden, om je account te finaliseren.

Tijdens het aanmaken van een account kies je een wachtwoord. Indien je dat wachtwoord vergeten of verloren bent, kan je een nieuw wachtwoord aanvragen via de inlogpagina van ’t Ambrozijn. Je ontvangt via het e-mailadres waarmee je jouw account aanmaakte een weblink die toelaat een nieuw wachtwoord aan te maken.

In je persoonlijk account beheer je jouw: persoonsgegevens, abonnementen, afhaalmomenten, vakantieregeling, tegoed, bijbestellingen en betalingen.

 

Je kan via je persoonlijk account ook producten aankopen via de webshop. Die producten worden geleverd op je vaste afhaalpunt.

 

Artikel 4. Proefpakketten

Je kan ervoor kiezen om te starten met proefpakketten. Hiervoor dien je een account aan te maken via de website. De proefperiode omvat vier leveringen van je pakket(ten) naar keuze. Bij registratie en bevestiging vóór vrijdag, start de proefperiode de tweede week na aanvraag. Indien je geen automatische bevestigingsmail ontvangt binnen de 24u (op een werkdag), kan je contact opnemen met ’t Ambrozijn via info@tambrozijn.be.

De proefpakketten dienen bij de inschrijving betaald te worden via online banking. Pas wanneer de betaling goed ontvangen is, kan ’t Ambrozijn de inschrijving bevestigen.

De proefperiode loopt af na de vier leveringen van de door jou gekozen pakketten. Na de voorlaatste levering ontvang je een aanvraag om het abonnement verder te zetten. Daarin vragen we je een mandaat voor domiciliëring te ondertekenen. Indien je jouw abonnement wenst verder te zetten, dien je het mandaat te ondertekenen en terug te bezorgen bij je laatste afhaling, of via post op te sturen naar het adres van ’t Ambrozijn. Indien je geen abonnement wenst, geef je dit aan in je klantenportaal, en wordt je overeenkomst stopgezet.

 

Artikel 5. Abonnement

De term abonnement omvat alle pakketten van ’t Ambrozijn.

Je kan je als klant op twee manieren inschrijven voor een abonnement:

  • Na de laatste levering van de proefpakketten;
  • Direct inschrijven op een abonnement.

Bij inschrijving op een abonnement voor een pakket, onderteken je als klant een mandaat zodat de betaling via domiciliëring kan uitgevoerd worden.

 

Artikel 6. Bijbestellingen via de webshop

Je hebt telkens tijd tot maandagavond 23u59 om een bijbestelling voor de komende week te plaatsen. Bij het afronden van de bestelling kan je kiezen om je bestelling toe te voegen aan je domiciliëringsopdracht of om deze meteen te betalen via online banking. 

Mocht de levering van de bijkomende bestelling niet kunnen doorgaan, varieert de procedure naargelang de betaalmethode:

  • De bestelling werd reeds betaald: ’t Ambrozijn betaalt het bedrag van de bestelling terug;
  • De bestelling werd nog niet betaald: het bedrag van de bestelling wordt gecrediteerd op je volgende afrekening.

 

Artikel 7. Levering en afhaling

’T Ambrozijn heeft een aantal afhaalpunten, waar de pakketten en bestellingen kunnen opgehaald worden.

Je kiest bij aanvang van je abonnement een vast afhaalpunt. Je kan je pakketten afhalen in je vast afhaalpunt tijdens de voorziene afhaaluren. Je kan tot en met de maandag voorafgaand aan de afhaalweek het afhaalpunt wijzigen door in te loggen op je persoonlijk account via de website.

Je verbindt je ertoe je pakketten en bijbestellingen af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren. De afhaalmomenten en –uren verschillen per afhaalpunt. Je dient ervoor te zorgen dat je je bestelling kan afhalen tijdens het afhaalmoment.

De beheerder heeft geen verplichting om je buiten de afhaaluren te bedienen. Indien je verhinderd bent, kan je iemand anders vragen je pakket(ten) op te halen. Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de beheerder van het afhaalpunt vóór het sluitingsuur om een andere regeling te treffen. Telefoonnummers en/of e-mailadressen van de afhaalpunten zijn beschikbaar via je account op de website.

Indien je je pakketten en bijbestellingen niet afhaalde en de beheerder niet verwittigde, mag de beheerder zelf beslissen wat hij met de niet afgehaalde producten doet.

Pakketten en bijbestellingen die je laattijdig afhaalde, worden niet terugbetaald.

Je verbindt je ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is het aanspreekpunt voor praktische afspraken omtrent het afhaalpunt. Voor andere vragen kan je terecht bij ‘t Ambrozijn via info@tambrozijn.be of op het nummer 0479/75.74.66.

Als nieuwe klant meld je je bij je eerste afhaling steeds aan bij de beheerder om kennis te maken.

Pakketten en bijbestellingen worden steeds geleverd in bakken, die eigendom zijn van ‘t Ambrozijn. Deze bakken blijven dan ook steeds in het afhaalpunt staan. Bestellingen die geleverd worden in papieren zakken en netzakken mag je in hun verpakking meenemen.

‘T Ambrozijn voorziet wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een overzicht van de geleverde pakketten en bijbestellingen. Je vinkt bij afhaling je naam af op de afhaallijst. Indien je naam niet in de lijst voorkomt, heb je geen recht op een pakket of bijbestelling, en neem je contact op met ‘t Ambrozijn op het nummer 0479/75.74.66 of via mail op info@tambrozijn.be.

Indien je jouw pakketten of bijbestellingen niet terugvindt in het afhaalpunt, neem dan geen ander soort pakketten mee, en neem je contact op met de beheerder van het afhaalpunt of met ‘t Ambrozijn op het nummer 0479/75.74.66 of via mail op info@tambrozijn.be.

 

Artikel 8. Prijs en betaling

De prijzen van zowel de abonnementen als de producten op de webshop zijn inclusief BTW en leveringskosten, tenzij anders vermeld. De actuele prijzen kan je steeds raadplegen op de website.

De betaling van de abonnementen gebeurt steeds via domiciliëring. Hiervoor verleen je een mandaat aan ‘t Ambrozijn.. Dit mandaat kan je te allen tijde opzeggen.

Voor de betaling kan je enkel gebruik maken van de bij bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

De mandaatreferte en de bankgegevens van de klant worden steeds verwerkt volgens de reglementen van de Europese domiciliëring (SEPA).

Mocht je een betaling via domiciliëring betwisten, dien je contact op te nemen met ‘t Ambrozijn. Wordt de betaling hierna nog betwist, kan je je binnen de acht weken volgend op de betaling wenden tot de bank waarbij het mandaat afgesloten werd.

Indien een inning van betaling via domiciliëring niet kan uitgevoerd worden, wordt deze vier werkdagen nadien opnieuw aangeboden aan de bank waarbij de klant het mandaat afgesloten heeft.

Als ‘t Ambrozijn gedurende dertig dagen geen betaling van jou ontvangt, kan zij zonder jouw toestemming het abonnement stopzetten. Het stopzetten van de domiciliëringsopdracht houdt geenszins de stopzetting in van het abonnement. Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen in artikel 11.

Het totaalbedrag van de maandelijkse afrekening bedraagt het aantal leveringen van de komende maand maal de prijs van het/de pakket(ten). Het totaalbedrag van de proefpakketten is steeds de som van de pakkettenprijzen die je koos voor je vier leveringen.

De betalingen van abonnement via SEPA verloopt als volgt: de eerste werkdag na de derde van elke maand wordt de afrekening van de te leveren pakketten van die maand aangeboden aan je bank.

Indien je bijbestellingen aankoopt die niet binnen je abonnement vallen en deze ook betaalt via domiciliëring, worden de bijbestellingen van die maand toegevoegd aan de volgende afrekening. Je kan er ook voor kiezen om bijbestellingen die niet binnen je abonnement vallen via de webshop meteen te betalen via online banking. In dit geval bestaat de maandelijkse afrekening enkel uit de te leveren pakketten van die maand.

Indien ‘t Ambrozijn de prijzen van de pakketten aanpast, word je hier ten minste 30 dagen op voorhand van op de hoogte gesteld, zodat je bij bezwaar de overeenkomst kan beëindigen. Indien je je abonnement niet beëindigt en dus verder gebruik maakt van de producten en de diensten van ‘t Ambrozijn, aanvaard je de nieuwe prijzen.

Je dient ervoor te zorgen dat je bankgegevens en andere informatie met betrekking tot het gekozen betaalmiddel correct en actueel zijn.

 

Artikel 9. Annuleringen

Je kan de levering van je pakket(ten) tijdelijk onderbreken. Dit kan tot en met maandag voorafgaand aan de afhaalweek van de te annuleren levering via je persoonlijk account op de website. Hierbij kan je kiezen uit volgende opties:

  • De waarde van je pakket(ten) omzetten in een tegoed op de webshop (zie artikel 9);
  • Je pakket(ten) schenken aan een goed doel;

Indien je onaangekondigd je pakket(ten) niet afhaalt of laattijdig annuleert, is compensatie niet mogelijk.

 

Artikel 10. Tegoed op de webshop

Je kan je tegoed op de webshop gebruiken om producten aan te kopen via de website. Op deze webshop kan je bovenop je pakket enkele basisproducten of producten in bulk bestellen. Dit gaat bijvoorbeeld over aardappelen, ajuin, een kist tomaten bij een overvloed aan tomaat om in te maken, etc.

 

Artikel 11. Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomst bij proefpakketten loopt ten einde na de levering van het laatste pakket.

De overeenkomst bij een vast abonnement is van onbepaalde duur en loopt ten einde wanneer de klant aangeeft zijn abonnement te willen stopzetten.

Je kan je abonnement enkel stopzetten op het einde van elke maand. Ten laatste negen werkdagen vóór het einde van de maand kan je je abonnement stopzetten in je persoonlijk account. Je verwittigt ‘t Ambrozijn indien je je mandaat wil opzeggen (rekening houdend met eventuele bijbestellingen die pas de volgende maand worden afgerekend).

Resterend tegoed op de webshop kan verbruikt worden tot de laatste zondag van de maand waarin het abonnement afloopt en vervalt de eerste werkdag van de daaropvolgende maand.

 

Artikel 12. Klachtenbeleid

‘T Ambrozijn doet er alles aan om kwaliteitsvolle producten af te leveren, maar mocht je toch een klacht hebben over je levering, vernemen we dit graag via telefoon op het nummer 0479/75.74.66 of via mail op info@tambrozijn.be. We proberen dan een regeling te treffen waar je je in kan vinden.

 

Artikel 13. Wettelijk herroepingsrecht

Bij aankoop van niet snel bederfbare producten bij verkoop op afstand of verkoop buiten verkoopruimten heb je als consument het recht om beroep te doen op je herroepingsrecht, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, bijvoorbeeld groenten en fruit.

De herroepingstermijn neemt aanvang op de dag van ontvangst van de bestelling. Indien je hier beroep op wenst te doen, dien je dit schriftelijk, per e-mail of per post, mee te delen aan ‘t Ambrozijn.

Hiervoor dien je het formulier voor herroepingsrecht in te vullen die je hieronder als bijlage terugvindt, of op de website.

Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, dien je het product terug te bezorgen aan ‘t Ambrozijn. Eventuele verzendingskosten voor het terugsturen van het product moet je als consument zelf betalen.

 

Artikel 14. Privacy

Voor het beheer van abonnementen verwerkt ‘t Ambrozijn persoonsgegevens van klanten. Je stelt vertrouwen in ‘t Ambrozijn, het is dan ook onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die je als klant verschaft. Om je te informeren aangaande wat er met deze gegevens gebeurt, hanteert ‘t Ambrozijn een privacyverklaring. Deze kan geraadpleegd worden via de website.