En nu moet da groeien,

bie de gratie gods ...

    

Wie zijn we

‘t Ambrozijn bestaat sinds 2012. Jarno Claeys en Christel De Schepper bouwden een boerderij uit op familiegrond. Zo gaven ze als jonge boeren een nieuwe toekomst aan de familietraditie. Pepé zei toen,  kijkend over de net ingezaaide akker: 'En nu moet dat groeien, bie de gratie gods...'   Jarno ging eind 2019 zijn eigen weg en boert nu verder in Pittem.

Onze naam 't Ambrozijn komt uit de oude mythologie van de Grieken. Daar aten de onvergankelijke goden ambrozijn en nectar. Ambrozijn betekent dan ook letterlijk 'onsterfelijkheid'. Wat lekker moet dat geweest zijn? Misschien worden jij en de wereld een beetje onsterfelijker door onze biogroentjes?

Respect voor onze aarde

De wereld die gaat nog een eeuwigheid mee.
De globalistische en grootschalige voedselproductie heeft vandaag een grote invloed op de gezondheid van de mens en de natuur; het klimaat en het milieu; en de financiële en geestelijke gezondheid van de boer. Door lokaal en seizoensgebonden te eten en rechtstreeks bij de boer aan te kopen, kan ook jij je steentje bijdragen.

"

 

We hebben de overtuiging dat pesticiden, kunstmest en de eindeloze keten tot op het bord hier geen plaats in heeft. We willen aan onze grond meer geven dan nemen, zoals een boom die zo veel meer geeft dan hij neemt. Hij geeft vruchten, nestplaats, schaduw, zuurstof,  hout en bladeren aan de bodem en vraagt alleen om water en wat voedsel. Ook landbouwgrond schenkt ons een gulle weelde, tenminste als wij er respect voor tonen.

Met een levende bodem kan je er gerust in zijn dat de planten zich goed voelen en gezond en sterk genoeg zijn om zonder chemische hulp tot wasdom te komen.

Respect betekent de bodem voeden en koesteren door compost, stalmest en groenbemesters. Respect ook voor het leven in en op de grond door geen chemie te gebruiken om alles dood te maken. Met een levende bodem kan je er gerust in zijn dat de planten zich goed voelen en gezond en sterk zijn om zonder chemische hulp tot wasdom te komen.

Wij kiezen ervoor om het anders aan te pakken. Niet alleen bij ons, maar ook in het Zuiden zijn boeren niet meer hun eigen baas. De stress om meer en effeciënter te produceren voor lagere prijzen wordt te groot . Aardappelen en mais kleuren ons landschap, monocultuur is de norm geworden. Wij kiezen voor een alternatieve manier van voedselproductie zodat we het leven op deze wereld en ook ons eigen leven respecteren.

Respect voor onszelf

We zijn onafhankelijke rebelse boeren!


Onze geest wordt gevoed door vreugde die we in onze arbeid vinden. We weten voor wie we onze groenten kweken. Zo kunnen we trots zijn op wat we doen, zijn onze klanten ook trots op ons en dat geeft ons energie. We kiezen voor de vrijheid om te beslissen wat we kweken, de mogelijkheid om onze talenten te ontwikkelen en door de diversiteit vervelen we ons nooit. We hebben geen zin om af te hangen van subsidies, externe machten zoals supermarkten, veilingen en de onstabiliteit van de export.

We willen ook een eerlijk en stabiel loon. Daarom kweken we een grote diversiteit aan gewassen zodat misoogsten ons niet kunnen nekken. Door ons pakketten systeem eten onze abonnees wat er klaar is op het veld. Onze abonnees gaan mee met ritme van het veld, in tegenstelling tot een model waarbij alles altijd en overal te verkrijgen is.  We kunnen in vertrouwen  bouwen op onze klanten door hun engagement om wekelijks of tweewekelijks vitale voeding aan te kopen en zijn bereid de boer hiervoor een eerlijke vergoeding te geven.

 

andreas

Ons team

Eva

...is een echte vrouw om u tegen te zeggen. Ze weet van aanpakken; leergierig, enthousiast rap van snap én, hoewel ze hier nog maar van juli 2021 werkt, een echte bioboerin. Ze is er voor geboren en geniet met volle teugen van de schoonheid van de plantjes, groentjes en fruitjes. Je zou haar wat kunnen vergelijken met Xena the princess warrior met haar lange haar en donkere ogen. Sterk, weet wat ze wil, en ook heel menslievend. Pas op voor deze prinses op haar stalen ros (=tractor voor de duidelijkheid, we werken niet met boerenpaarden :) )!

Indy

...is ons lieve jonge zachte en warmhartige sprinkhaan van het gezelschap, ons fris groen blaadje. Hij is beweeglijk, gemotiveerd, bewust bezig met de wereld en zijn innerlijke zelf. De liefde voor de natuur komt elke dag meer tot hem en zorgt voor rust in het gemoed. Soms plaagt Christel hem net te veel, maar dat is om hem assertiviteit aan te kweken. Dus wie op bezoek komt, wees lief voor hem, maar ook niet té :).

Christel

...is een enthousiaste boerin met het hart op de tong en staat bij de andere teamgenoten bekend als 'de boas'. Haar liefde voor eten zorgt ervoor dat de passie voor besjes, boontjes en tomaatjes hevig in stand wordt gehouden. De schoonheid van de natuur en de resultaten van ons harde werk blijven haar onwankelbaar verwonderen. Ze is eigenlijk classica van opleiding, maar gelukkig zijn de nieuwsbrieven niet in het Latijn geschreven. Het landwerk zorgt voor de aarding in haar leven en ze loopt dan ook het liefst op blote voeten rond op het veld.