Privacyverklaring ‘t Ambrozijn

 

Christel De Schepper, hierna ‘t Ambrozijn

Stokhovestraat 32, 8020 Waardamme

Tel: 0479/75.74.66

E-mail: info@tambrozijn.be

 

‘t Ambrozijn zet zich in voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat jouw rechten worden beschermd.

 

Bescherming van je privacy

 

‘t Ambrozijn verwerkt persoonsgegevens conform de geldende nationale en supranationale wetsbepalingen, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 25 mei 2018.

 

Registratie van persoonsgegevens.

 

Je kan onze website, www.tambrozijn.be, bezoeken en alle informatie over onze producten en prijzen terugvinden, zonder dat je persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

 

Wij verwerken je persoonsgegevens enkel indien dit nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren, of indien de wet ons daartoe verplicht. Alle persoonsgegevens die je aan ‘t Ambrozijn bezorgt via formulieren op de website of via mail, telefoon, etc. worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door ‘t Ambrozijn en een aantal van haar medewerkers.

 

‘t Ambrozijn geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval er een uitdrukkelijk verzoek zou zijn van gerechtelijke autoriteiten. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

 

Toegang tot gegevens

 

Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben ‘t Ambrozijn en een aantal van haar medewerkers toegang tot jouw gegevens. Zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. De systemen kunnen enkel via wachtwoord bereikt worden.

 

We delen enkel persoonsgegevens die onze partners, bijvoorbeeld de verantwoordelijken van afhaalpunten, nodig hebben om jou de diensten te kunnen aanbieden waar je voor inschrijft.

 

Duur van de verwerking

 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de duur die noodzakelijk is om jou de gevraagde dienst te leveren.

 

Je rechten

 

Je hebt het recht van toegang en inzage tot jouw persoonsgegevens, en het recht tot verbeteren, aanvullen en verwijderen van je persoonsgegevens.

 

Je hebt het recht de gegevens die ‘t Ambrozijn voor jou geregistreerd heeft in te zien, en onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen om jouw persoonsgegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Wanneer je gegevens niet meedeelt of verzoekt om die te laten verwijderen, kunnen bepaalde producten en diensten niet meer worden geleverd.

 

Je kunt je rechten uitoefenen of een klacht indienen door ons te contacteren via telefoon, e-mail of brief (zie gegevens hierboven. Je hebt ook steeds het recht bij de Privacy Commissie een klacht in te dienen.

 

Sociale media

 

‘t Ambrozijn heeft ook een facebookpagina. Facebook heeft een eigen privacyverklaring, dus lees die goed door voor je je persoonsgegevens invoert. Hier hebben wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over.

 

Wijzigingen aan deze verklaring

 

Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze te allen tijde aanpassen, dus neem je best regelmatig een kijkje op de website om de updates te controleren.

 

Laatst bijgewerkt: juni 2020